ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเอตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เศรษฐกร นักประชาสัมพันธ์ และนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการคอมพิวเอตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เศรษฐกร นักประชาสัมพันธ์ และนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความารู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความารู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเศรษฐกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป