ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท)


ประกาศสำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) และนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนการจัดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน วลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน วลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป